Privatnost u informacionom društvu


Pravo na privatnost (right to privacy) se smatra jednim od najvažnijih ljudskih prava u modernom društvu. Ono predstavlja pravo da se bude 'ostavljen na miru', da se ne prikupljaju privatne informacije o osobi ili nadgleda njeno ponašanje bez osnova. Ne postoji univerzalna definicija privatnosti, ali je povezana sa konceptima kao što su: autonomija ličnosti, samoodređenje, zaštita od nametanja i upada, privatnost informacija (information privacy). Privatnost podataka je pravo da se kontroliše prikupljanje i korišćenje ličnih informacija o sebi.


Fair Information Practices ustanovljene 1970-ih u SAD (i slični akti u drugim zemljama) obezbeđuju pojedincu pravo da se informacije o njemu prikupljaju samo uz pristanak, da se ažuriraju i održavaju ispravnim, da su prikupljene u tačno određenu i poznatu svrhu, zaštićene od neovlašćenog pristupa i menjanja, uz mogućnost da se ima uvid u njih i da se onaj ko ih je sakupio može smatrati odgovornim.


Informacione tehnologije su moćno oruđe za prikupljanje i analizu ogromne količine informacija. Sa jedne strane, nove tehnologije koje promovišu anonimnost i dozvoljavaju pristup informacijama bez zahtevanja identifikacionih podataka su najbolja garancija privatnosti. Sa druge strane, Internet se koristi i na načine koji sadrže poreske, socijalne, zdravstvene, imovinske ili krivične podatke o pojedincima. Zato pitanje elektronske, digitalne ili cyber-privatnosti postaje posebno važno.


Privatnost je važna iz mnogih ekonomskih i društvenih razloga. Sloboda je bez privatnosti nemoguća. Bez mogućnosti da međusobno stupaju u privatne interakcije, ljudi ne mogu slobodno da razmenjuju ideje. Slobodna razmena ideja je neophodna za demokratiju. Pravo na privatnost je povezano sa slobodom govora i udruživanja. Ako mogu da izbegnu otkrivanje identiteta, ljudi ce biti skloniji da iznose različite i kontroverzne političke stavove. Anonimnost štiti one koji razotkrivaju korporativne ili vladine zloupotrebe, pripadnike progonjenih manjina od neprijateljstva većine, društvene aktiviste od nadgledanja od strane autoriteta. Ako nije dozvoljen anonomni pristup informacijama, ljudi mogu odustati od pristupa tim servisima.


Krađa identiteta, kada se tuđe lične informacije koriste za dobijanje kreditnih kartica i vršenje finansijskih transakcija u tuđe ime je primer zloupotrebe iz ekonomske koristi. Informacije se prikupljaju i u svrhe ciljanog marketinga (targeted marketing), kojim se daju ponude određenoj demografskoj grupi, što povećava verovatnoću obmanjivanja.


Cyber kriminal često uključuje počinjena dela koja predstavljaju povrede cyber privatnosti: nadgledanje e-pošte, spam, phiching i pharming, prisluškivanje, snimanje chat-room-ova, praćenje e-konferencija, prikačinjanje i analiza cookies. Međutim, osim cyber-kriminalaca, lične podatke o građanima i potrošačima mogu da iskoriste vladine službe i privredni subjekti na način koji ugrožava prava pojedinaca. Problem je što se mnoga od tih kršenja dešavaju u sivoj zoni, zbog toga što ne postoje precizna određenja šta predstavlja prestup protiv privatnosti i na koje se načine to tehnički izvodi.


Na primer, online prodavci se dovijaju da sačuvaju jedno od ključnih oruđa njihove trgovine – cookies. To su mali fajlovi za praćenje koje Web browser automatski download-uje i koje web-sajtovi koriste da identifikuju korisnike i da im isporuče ciljane reklame. Pošto su istraživanja pokazala da ih sve više ljudi redovno briše, trgovački i neki izdavački sajtovi pokreću kampanje u kojima ubeđuju da "cookies can be good for you" i da ne zaslužuju lošu reputaciju i svrstavanje uz viruse i spyware. Spyware i adware programi neprestano evoluiraju, kao i softver koji im staje na put. Govori se i o tome da Internet standardi i protokoli moraju imati otvoren kod, što se izbegava pod izgovorom da bi to bila pretnja sigurnosti sistema. Pitanje je koliko je (mogućnost za) ugrožavanje privatnosti ugrađena u samu tehnologiju.


Pod izgovorom nacionalne sigurnosti, u SAD se posle tragičnih 9-11 napada smanjuju prava na cyber privatnost. USA Patriot Act (USAPA) koji je Bush potpisao 26.10. 2001., i čije delovi ističu u decembru 2005., kompromitovao je građanske slobode. Posebno se naglašava da su njime ugrožena prava iz Prvog Amandmana Ustava US (sloboda vere, govora, okupljanja i štampe), Četvrtog Amandmana (sloboda od neosnovanih istraga i pritvaranja), kao i 5., 6., 8. i 14. Amandmana. USAPA daje veća ovlašćenja domaćim i međunarodnim bezbednosnim agencijama i uklanja pravne mehanizme koji su sprečavali zloupotrebe nadzora, a koji su bili doneti nakon otkrića 1974. da je FBI špijunirao oko 10 000 američkih građana. Ovi propisi su se obrušili ne samo na kompjuterski kriminal, povećavajući forenzičke kapacitete, već i na online komunikaciju i aktivnosti običnih ljudi, povećavajući mogućnosti nadzora i presretanje podataka (data interception).


Propisi koji se odnose na terorizam se primenjuju i na 'domaći terorizam', što može političke organizacije da izloži praćenju, prisluškivanju i krivičnom gonjenju zbog zastupanja političkih stavova. Kriminalističke službe mogu da sprovode tajne pretrese, prismotru telefonske i Internet komunikacije i pristupaju poverljivim podacima - medicinskim, finansijskim, o mentalnom zdravlju, studentskoj evidenciji – sa minimalnim pravnim nadzorom i bez osnovane sumnje, u 'obaveštajne svrhe'.


Pretnje privatnosti zatvaraju građane u privatnu sferu i onemogućuju demokratsku javnost. Broj slučajeva ugrožavanja privatnosti i intimnosti raste, naročito ranjivih grupa. To može postati osnova za diskriminaciju i ugrožavanje i drugih fundamentalnih prava. Zaštita privatnosti podataka privlači sve više pažnje i u međunarodnim pregovorima i sve je više inicijativa da se ispita uticaj ICT na lična prava na privatnost i intimu da bi se razvili pravni i tehnički zaštitni mehanizmi.


Korisni linkovi:


Junkbusters
- How Web Servers' Cookies Threaten Your Privacy
People For Internet Responsibility
ACLU (American Civil Liberties Union)
- Privacy and Technology
Privacy Foundation
Cyber-Rights and Cyber-Liberties
Digital Freedom Network
Electronic Privacy Information Center (EPIC)
- Protect yourself from invasion of privacy with this excellent resource of Internet tools
The Global Internet Liberty Campaign
Privacy.org
Center for Democracy and Technology
- Getting Started: Top Ten Ways to Protect Privacy Online
The Internet Free Expression Alliance
Privacy Rights Clearing House
Electronic Frontier Foundation for privacy online
- Blue Ribbon Campaign for free speech online,
- EFF's Top 12 Ways to Protect Your Online Privacy
Computer Professionals for Social Responsibility
- Coalitions, Projects & Events: Global Internet Liberty Campaign,
- Privacy Coalition,
- Privaterra

Popular posts from this blog

Subvertise!

Konstrukcija individualnog identiteta u informacionom društvu

(De)konstrukcija zajednice